Grafické menu
  Novinky
30.05.2015: Zdvořilost

Další pokračování z knihy Gary Chapmana - Láska jako životní styl


13.04.2015: O milosrdenství s ...

Kateřinou Lachmanovou - 3.vydání úžasných úvah o milosrdenství. Čím více se snažím pronikat k jádru milosrdenství, tak více pociťuji, jak málo milosrdný jsem.


26.01.2015: Láska jako životní styl

Další pokračování z knihy "Láska jako životní styl". Tentokrát o odpuštění.


16.03.2014: Jedno svědectví a dvě "čerstvé" úvahy

Najdete nyní čtení o tom, jak pozorně poslouchat a něco pro zamyšlení do dalších dní: O nedostatku a mírnosti.

  Vyhledávání
  Informace
Hynek Bošek
bosek(at)email.cz
  Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

  Svátek má:
Přejeme všechno nejlepší
 
"Když mlčíš,
         mlč z lásky;
Když mluvíš,
         mluv z lásky;
Když napomínáš,
         napomínej z lásky;
Když někoho šetříš,
         šetři ho z lásky;
Láska ať ve tvém srdci
     zakoření,
     z toho vzejde jen
     dobré."
                      Augustin
  Vítejte na stránkách pokojného webu Nauč se to
Slyšeli jste to již asi mnohokrát - od vašich rodičů, učitelů, kamarádů a přátel.
Nauč se to! Možná že jste si to řekli i vy sami.
Láska jako životní styl - laskavost

Laskavost znamená být pozorný vůči druhým a všímat si jejich potřeb. Je to vnímání hodnoty každého člověka, jehož potkáváme. Laskavost může být mnohem prostší a mnohem účinější, než si uvědomujeme.
Většinou jednáme laskavě s těmi, kteří jsou k nám laskaví a nelaskavě s těmi, kdo k nám laskaví nejsou.

Co se však děje, jsme-li laskaví i tehdy, když narazíme na nespravedlivost a špatné zacházení?

Jeden manžel popsal tuto situaci takto: Mluvil jsem a jednal se svou ženou tvrdě. Zvýšil jsem hlas a řekl co si opravdu myslím. Já se pak díval dál na televizi. Za půl hodiny přišla s večeří a se slovy „Mám tě moc ráda“ mi ji dala a políbila mne a zase odešla. Seděl jsem tam a říkal si: Tohle se nemělo stát. Tohle není normální. Pěkně to se mnou zacvičilo. Její laskavost mě přemohla. Odložil jsem tác, šel do kuchyně a omluvil jsem se. Jeho manželka projevila laskavost skutečné lásky – a tato laskavost změnila srdce jejího manžela.Ironií je, že stane-li se laskavost naším způsobem života, přináší to radost nejen druhým, ale i nám. Jsme-li laskaví bez ohledu na okolnosti, poznáváme, jak jsou všední rozhodnutí důležitá. 

LASKAVOST: Radost z přednostního naplňování potřeb druhého, k němuž nás vede touha budovat vztah.

Návyky k osvojení: Všímejte si, jak jsou lidé ve vašem okolí laskaví vůči vám i vůči druhým. Pozorujte, jak laskavost mění setkání či vztahy.

Jedním z kroků jak se naučit vyjadřovat laskavost, je pozorovat, jak to dělají druzí. Laskavost bereme jako samozřejmost – zejména v rodině. Někdo uvaří, jiný umyje nádobí, ale nikdo si toho nepovšimne. Někdo vytírá podlahu, seká trávu, pere, udělá snídani, uvaří kávu, čaj, …. Možná jde o více než jen o užitečnou činnost – možná tím váš životní partner vyjadřuje lásku. Chápe ale někdo tyto činnosti jako projevy lásky?

Zkuste si zapsat každý projev laskavosti, s nímž se během dne setkáte! Budete překvapeni, kolik laskavých skutků můžete během krátké doby zakusit.
Začnete-li se všímat těchto skutků a naučíte-li se je oceňovat, poroste i vaše vlastní touha projevovat podobné skutky.
Máte-li touhu být rovněž laskaví, snáze rozpoznáte příležitosti během dne – doma, v práci, v obchodě – všude, kde se setkáváte s lidmi.
Laskavost, ať už malá nebo velká, svědčí o touze sloužit druhým a tato touha spočívá v srdci každého milujícího člověka. 

Laskavost znamená sloužit druhému, i když mě to něco stojí – říkáme druhému: záleží mi na tobě.

Nedokážeme skutečně milovat, nejsme-li ochotni k oběti.

 Laskavým jednáním si navzájem pomáháme přežít. Ve světě, v němž bojuje každý proti každému, nakonec může přežít jen jeden.

Laskavost je nejúžasnější tam, kde o ní ani nemusíme přemýšlet

Projev laskavosti v každodenním životě – prostor pro osobní růst.

Stane-li se laskavost běžnou součástí našeho života, pak se ani nepotřebujeme zamýšlet, zda se nám vyplatí. Každý z nás má jiné schopnosti a jiné příležitosti. Je na nás, abychom své poznání a své dovednosti využili k naplňování potřeb lidí, které nás obklopují.

Změna postoje: Falešné já říká: „Budu k tobě laskavý, budeš-li laskavý ke mne.“ Skutečné já opravdové lásky říká: „Budu k tobě laskavý, ať se ke mně budeš chovat jakkoli.“ Jak můžeme sytit toto skutečné já? Co změní náš postoj, abychom byli laskaví – např. k lidem které známe a kteří s námi nejednají pěkně?

LASKAVOST LIDI PROMĚŇUJE.

Oblékání laskavosti – Ráno se oblékám a pak si představím, jak si oblékám kabát laskavosti. Celý se do něj zabalím a modlím se, abych se tento den mohl lidí svou laskavostí dotknout.

Stane-li se laskavost součástí naší bytosti, pak nepřemýšlíme, zda v určité situaci máme nebo nemáme být laskaví. Laskavost je naším průvodcem, ať jdeme kamkoli. 

ODMÍTÁNÍ LASKAVOSTI

Důležitým aspektem změny postoje spočívá v pochopení, že se nemáme snažit lidi přimět ke kladné reakci na naši laskavost. Všichni jsme schopni lásku přijímat a opětovat. Lásku, kterou nám někdo prokazuje, však můžeme také odmítnout. Když naši laskavost někdo odmítne, můžeme se snadno uzavřít do sebe či rozhněvat. Lidé však mají svobodu vděčně laskavost přijmout nebo odmítnout. Jejich reakci nemůžeme ovlivnit.
Skutečná láska je vždy volbou. Pokud někdo zareaguje laskavostí, můžeme vybudovat smysluplný vztah. Pokud projevy naší laskavosti odmítne, můžeme stále doufat, že se jednou obrátí a vydá se směrem k nám. Mezitím zaujmeme láskyplný postoj. Chceme pro něj to nejlepší a vyjadřujeme tuto touhu laskavostí. A i v těch nejhorších chvílích neztrácíme víru, že láska stačí.

Nikdy nepodceňujte moc laskavých slov. Někomu mohou změnit život.

Negativní a odsuzující slova mohou člověka poznamenat na celý život. Máme sklon předávat druhým to, co jsme sami dostali. Ale když se rozhodneme, že se budeme učit lásce, můžeme se naučit vyslovovat laskavá slova.

Laskavý člověk vždy hledá cesty, jak někoho povzbudit.

  • Která manželka neslyší ráda „Ty šaty ti ale padnou“

  • Kterého manžela nepovzbudí slova „moc si vážím toho, jak mi v životě pomáháš“

  • Který pracovník neocení, když mu nadřízený řekne: „Moc vám děkuji za to, jak jste se nasadil pro tento projekt. Vím, že jste tomu dal více, než jste musel.“

Laskavá slova potvrzují lidi v tom, kým jsou, a v tom, co dělají.

Nadějná slova – všímají si toho nejlepšího v druhém člověku a jsou schopna probudit jeho kladné vlastnosti.
Pravdivá slova – když někoho napomeneme, protože nám na něm záleží, a učiníme to pokorně, pak mohou být laskavá i slova napomenutí. Jde o to, abychom říkali pravdu a abychom ji říkali v lásce.

Mluvit laskavě – jak se naučíme mluvit laskavě?

  • Uvědomte si, jak jsou slova důležitá. Vaše slova mohou přinášet život i smrt. Uvědomíte si to nasloucháním slovům druhých. Možno zapisovat, jak laskavá slova, tak i nelaskavá. Možná vám to otevře oči.
  • Poslouchejte sami sebe, jak mluvíte. Co jsem řekl laskavého a co jsem říkat neměl? Omluvte se za slova, která neměla být vyslovena. Je to těžké se omluvit, ale může vás to povzbudit k tomu, abyste změnili způsob jak mluvíte.
  • Nevhodná slova nahraďte vhodnými. Je dobré začít v soukromí. Když zjistíte, že nadáváte ostatním řidičům, proč to nezměnit? Místo: Vy blázne, vždyť někoho zabijete!! nahradit: Kéž bezpečně dojedete a nikoho přitom nezabijete
  • Nezapomínejte, že každý člověk, s nímž se setkáte, má obrovskou hodnotu. Každý z nás hraje v životě jedinečnou úlohu. Máme-li ji naplnit, musíme jak přijímat, tak dávat lásku, a to i tehdy, setkáme-li se s člověkem, kterého není lehké milovat.

 Návyky k osvojení:

Zastavte se, přemýšlíte-li o sobě či o někom jiném negativně. Nahraďte negativní slova ve své mysli něčím pozitivním, ať už jde o vás či o druhé lidi.

Nepřítel laskavosti – špatné návyky. Naše neschopnost dávat druhým skutečnou lásku bývá mnohdy způsobena pouze tím, že jsme se v tom necvičili.
Prvním krokem k překonání vlastní nelaskavosti je touha být laskavým.

Rozvíjení laskavosti – začněte doma. Nestanete se laskavými přes noc. Stejně jako ostatní rysy lásky i laskavost si osvojujeme postupně, když se svou myslí i v srdci rozhodneme, že se chceme stát lidmi, kteří více a lépe milují. Na počátku je rozhodnutí: Chci se v životě chovat laskavě.
Tělo a duše – na skutečné lásce je úžasné, že uzdravuje jak naše duše, tak naše těla.
Návyky k osvojení – Prokáže-li vám někdo laskavost, navykněte si tuto laskavost prokazovat někomu dalšímu.


| Autor: Hynek Bošek | Vydáno dne 07. 09. 2010 | 9574 přečtení |
| Počet komentářů: 0 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server